Naše společnost pro Vás najde vhodný dotační titul, pomůže s vypracováním projektového záměru, zpracuje a optimalizuje projektovou žádost.

Veškeré dotace jsou spojeny s nutností transparentního výběru dodavatele plnění. Jedná se o problematiku často složitější než samotné schválení dotace a chybné výběrové řízení je nejčastějším důvodem ke krácení nebo odebrání přiznané dotace. Nechte si poradit a podívejte se na aktuality ze světa výběrových řízení.

S naším klientem spolupracujeme po celou dobu realizace projektu. Schválení projektu je první krok na dlouhé a složité cestě k proplacení dotace. Po celou dobu realizace projektu poskytujeme klientovi poradenství k realizaci projektu tak, aby byly naplněný cíle projektu a dotace byla proplacena příjemci. Díky našim kvalitním službám klient nemusí mít obavy z nedoržení povinností vyplývající z realizace projektu, porušení stanovených pravidel, které vedou k uložení sankcí.

Please reload