Dobrý den, jsme velmi rádi, že jste zde, 

umíme Vám vyřešit problémy s výběrovým řízením a výběrem vhodného zaměstnance. Rádi s Vašimi zaměstnanci provedeme motivační či hodnotící pohovory a v neposlední řadě Vám pomůžeme zaměstnance stmelit v efektivní a silný tým.

     Poradíme, jak přispět k odstranění stresu na pracovišti a jak navodit podporující atmosféru pomocí aromaterapie. A pokud by bylo zapotřebí Vaše zaměstnance proškolit, na komunikační témata, jako například obchodní dovednosti, komunikace s klientem, telefonická komunikace apod. také Vám rádi pomůžeme.

   Jestliže Vás zaujalo co nabízíme, neváhejte nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou schůzku, kde si navzájem ujasníme naše možnosti.

 

školení úklidy

Výběr Vašeho zaměstnance

Potřebujete zaměstnance?

Dle Vašich požadavků a potřeb Vám pomůžeme s výběrovým řízením i samotným výběrem kandidáta. Vypracujeme text pro inzerci a dle domluvy a požadavků se postaráme o celé výběrové řízení až po návrh smlouvy.

Základem pro výběr zaměstnance je podrobný rozbor/analýza pracovního místa, či potřeb nadřízeného a kolegů.

Analýzu Vašich potřeb zajistíme při rozhovoru s Vámi. Samotné pohovory mohou probíhat ve Vašich prostorách či v námi zajištěných prostorách. Pohovory vedeme vždy tak, aby byla prokázána dostatečná kvalita uchazeče na danou konkrétní pracovní pozici. Výsledky z pohovorů osobně probereme společně s Vámi a na základě Vašeho rozhodnutí vybíráme nového zaměstnance.

 

TIP pro Vás: 

Při analýze pracovního místa se zamyslete na těmito okruhy:

Klíčové otázky: Co? Kdy? Kde? Proč? Jak? 

Zodpovědnost: Za podřízené? Za výrobní zařízení? Za vybavení? Za pracovní materiál? Za dodržení nastavených limitů?

Pracovní podmínky: fyzické podmínky a pracovní prostředí? Sociální podmínky a pracovní skupina? Ekonomické podmínky a mzda, odměny?

 

 

 

Motivační/hodnotící rozhovory se zaměstnanci

     Motivační nebo-li hodnotící pohovory jsou velmi důležitou součástí systému hodnocení Vašich zaměstnanců. 

Pokud nemáte ve své společnoti nastaven systém motivačních pohovorů, přicházíte o cenné informace od svých zaměstnanců. Jestli-že chcete být dobrým vedoucím manažerem, všímejte si aktivně co Vaši lidé dělají, proč to dělají a jakou pomoc, je-li vůbec potřebná, jejich práce a nasazení vyžaduje. Je důležité pro spokojenost zaměstnanců, aby jim někdo naslouchal a uvědomoval si jejich potenciál. Informace získané motivačním či hodnotícím pohovorem jsou podkladem pro další rozvoj a směr pracovníků, ale také k jejich emoční stabilitě, vyrovnanosti a spokojenosti v zaměstnání. 

     Důležité je aby takovéto pohovory nedělal přímý nadřízený, ale někdo kdo má na věc nestranný a nezaujatý pohled. 

     Plán rozhovoru vzniká již před samotným setkáním, a to přípravou zaměstnance vyplněním dotazníku, kam zaměstnanec odpoví na otázky zaměřující se na jeho pracovní náplň. Pohovory mohou probíhat v místě pracoviště, ale také na jiném příjemném místě například kavárně. Pohovor je veden jako aktivní naslouchání, naladění se na člověka, tak aby vznikl rozhovor založený na důvěře. 

     Jaký je výstup z takového pohovoru? Tak například se dovíte jak je zaměstnanec spokojen s náplní práce, se mzdou, s kolegy a jak vidí svůj postup v kariéře. Jaké vidí možnosti zlepšení pracovního výkonu, jaké má nápady na zlepšení procesů, výroby a služeb. Jaké má nejsilnější stránky a jak je může využít ve Váš prospěch. Jaké by uvítal školení apod.

 

 

Lidé, týmy a jejich spolupráce

Týmová spolupráce a jak ji nastavit, aby správě fungovala sama o sobě?

Jsou Vaši zaměstnanci tým? Umějí spolu mluvit? A spolupracovat?

Víte, že každý zaměstnanec má svou pozici v týmu? Umíte ji dokonale využít ve prospěch obou?

 

Nabízíme Vám možnost týmového soustředění u Vás na firmě nebo kdekoli jinde. Jestliže máte problémy v týmu, umíme se zaměřit na ně. Pokud Vám vše funguje tak jak má, můžeme se zaměřit na odbourávání strachu, stresu či poznávání se navzájem, svých limitů a možností. Používáme také aromaterapii, která nabízí nedocenitelné možnosti právě s vnímáním a odbouráváním stresu a navozením příjemné atmosféry

 

 

Please reload